Verhuur werkkamer in eigen woning aan BV

Wat speelde er?

Een getrouwd stel heeft een samenwerkingsverband (maatschap), waarin zij samen een woning laten bouwen. De man en de vrouw zijn samen eigenaar van de woning na oplevering. Vervolgens gaat de man-/vrouwmaatschap een langdurige overeenkomst aan met de BV van de man. Deze overeenkomst houdt in dat twee kamers in de kelder van de woning aan de BV worden verhuurd.

Op basis van deze langdurige overeenkomst stelt de maatschap dat ze btw-ondernemer is. Er wordt geopteerd voor btw-belaste verhuur en vervolgens brengt de maatschap de btw op de bouw van de woning in aftrek.

Standpunt inspecteur

Vooraftrek geweigerd. De inspecteur weigert de aftrek van btw omdat hij van mening is dat:

  • de maatschap geen btw-ondernemer is

  • de optie belaste verhuur niet mogelijk is bij verhuur van onzelfstandige ruimten.

De Hoge Raad moest over deze zaak oordelen omdat beide partijen een meningsverschil hadden.

Standpunt rechter

De Hoge Raad oordeelt dat er in deze situatie sprake is van een economische activiteit. De langdurige huurovereenkomst tussen de maatschap en de BV, waarbij enkele kamers voor zakelijke doeleinden verhuurd worden aan de BV, levert dus btw-ondernemerschap op voor de maatschap.

Het feit dat onzelfstandige gedeelten van de woning verhuurd worden, staat naar het oordeel van de Hoge Raad niet in de weg aan de optie tot btw-belaste verhuur. De kamers voor btw-belaste activiteiten worden hierdoor gebruikt en mag de maatschap de btw op de voortbrengingskosten in aftrek brengen.

Commentaar

Heb je voornemens om een nieuwe woning te bouwen en gaat de BV diverse kamers van deze woning gebruiken?

Dan kan je deze kamers btw-belast aan de BV verhuren met aftrek van voorbelasting tot gevolg. Belangrijk hierbij is dat de verhuur zich als economische activiteit kwalificeert.

Let op. Concreet betekent dit dat de verhuur door de directeur-grootaandeelhouder aan zijn eigen BV niet als zodanig kwalificeert. Een samenwerkingsverband die partij is bij de huurovereenkomst lijkt dan ook noodzakelijk.Voor het verreken van voorbelasting is een gemeenschap van goederen natuurlijk voldoende, maar de gemeenschap van goederen moet in een dergelijke situatie wel als btw-ondernemer kwalificeren. Hoogstwaarschijnlijk zijn een maatschap of vennootschap onder firma daarvoor nodig.

Bovendien is het belangrijk dat de huuractiviteit een ‘duurzame’ economische activiteit vormt. Dit is het geval naar het oordeel van de Hoge Raad in bovenstaande situatie.

Bent je van plan samen met uw partner een nieuwe woning te bouwen en gaat de BV een werkkamer in deze woning gebruiken? Dan kunnen jij en je partner deze werkkamer btw-belast aan de BV verhuren. Je kunt dan de btw op de bouw van de woning deels in aftrek brengen.

2014-01-15