Een goede financieringsaanvraag voorbereiden. Zo doe je dat.

Bij een financieringsaanvraag moet je de plannen duidelijk en goed presenteren. Hoe meer informatie, hoe beter. Zo krijgt een geldverstrekker een goed beeld van jouzelf en het te financieren object of plan. Een aantal aspecten zijn hierbij van belang:


Zijn je plannen goed onderbouwd?

Benoem goed en duidelijk waar de nieuwe financiering voor gebruikt wordt. Maak concreet waarin direct wordt geïnvesteerd: in huisvesting, voorraad, opstart- of uitbreiding van activiteiten. Vermeld ook wat je wilt bereiken met je financiering en hoe je dit gaat aanpakken. Er zal voldoende cashflow moeten zijn om zowel in een inkomen te voorzien, maar ook bijkomende kosten en financieringslasten, inclusief aflossing, te kunnen betalen.

Hoe realistisch zijn de aannames?

Welke omzet verwacht je te gaan halen en welk marktaandeel heb je nodig om dit te bereiken? Kun je met de investering dit doel behalen?

Hoe is de marktsituatie?

Wat zijn de vooruitzichten voor jouw sector? Is het een groeimarkt of zijn er ontwikkelingen die juist bedreigend zijn en zo ja, kun je daar voldoende op inspelen?Als er veel concurrentie is, zal er sprake zijn van prijsdruk en zal het lastiger worden een goed marktaandeel te behalen.

Wat is de kwaliteit van je bedrijf en de bedrijfsvoering?

Heb je ervaring als ondernemer en ben je goed thuis in de branche waar je in wilt investeren? Als je al een lopend bedrijf hebt, is het makkelijker omdat er dan gekeken kan worden wat de prestaties waren in de voorgaande jaren. Heb je het organisatorisch goed geregeld met de juiste mensen om je heen? Er zullen ook best zwakkere punten zijn. Als je dit benoemt en aangeeft hoe je daarmee omgaat, wordt het beeld juist weer positief beïnvloed.

Welke zekerheden en financiële buffers zijn er?

Als er een woonhuis en/of bedrijfspand aanwezig is of gekocht wordt, geeft dit natuurlijk veel meer zekerheid. Als het geld benodigd is voor een ontwikkeling van een nieuw product waarvan het nog onduidelijk is of dit gaat lukken en succesvol zal zijn, geeft dit ook meer risico. Hoe hoger het risico hoe lastiger te verkrijgen. Dit wordt ook weer doorvertaald in een rentevergoeding. Zijn er reserves om tijdelijke tegenvallende resultaten op te vangen?

Een liquiditeitsbegroting waarin verschillende scenario's beschreven worden, is een oplossing om de risico's in kaart te brengen.

Conclusie        

Wat moet je nu als ondernemer doen om toch een financiering te krijgen? Het regelen van een financiering is een vak op zich. Steeds meer ondernemers beseffen dat en zoeken daarom de hulp van een expert. Je krijgt maar één kans om een aanvraag in te dienen, dus het moet gelijk goed zijn.
Financieren hoeft niet per definitie bij de banken. Er zijn ook andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld leasing of factoring als het gaat om bedrijfsmiddelen. Crowdfunding is ook een goede financieringsvorm om te overwegen. Dit is sterk in opkomst, zeker in deze tijd nu de banken minder snel overgaan tot financieren.

De adviseurs van OAMKB kunnen je bij al deze vragen en afwegingen helpen. Als je ons in een vroegtijdig stadium inschakelt kunnen we van tevoren inschatten waar zich mogelijke problemen voor kunnen doen en daarop anticiperen. Wij kennen de wegen en weten welke regelingen en mogelijkheden er zijn.


Meer weten over financiering of hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact op met jouw online adviseur via www.oamkb.nl of info@oamkb.nl